phone +359 88 725 21 24 | email web[at]artwish.eu
best prices for web design

Е-маркетинг - SEM

Е-маркетингът или още SEM (search engine marketing) е целият набор от маркетингови техники за реклама и подобряване на посещаемостта на даден уеб сайт, чрез който се представя дейността на дадена компания. Не може да се каже, че е една единствена практика или няколко стъпки, тя може да включва различни техники за пускане на пазара. Към всеки SEM на един уеб сайт най-важната част е ефективната оптимизация. Други техники включват различни видове интернет реклами и схеми като платени кампании (PPC) или афилиейт маркетинг (affiliate marketing).