phone +359 88 725 21 24 | email web[at]artwish.eu
best prices for web design

Дизайн

Design and Multimedia

Дизайн на уеб сайтове:

Едно от най-важните неща за дизайна на един сайт е да се спазват определи правила по структурирането и представянето на информация и в същото време да е уникален и интригуващ. Фирменото лого и слоган трябва да са на видно място, навигационни полета и линкове трябва да да са добре структурирани и систематизирани, за да се разглежда сайта без проблеми от потребителите. Тексовата информация на страниците (статии) трябва да е добре оформена и систематизирана с добро заглавие и подзаглавие.

Дизайн на банери:

Предлагаме дизайн на анимирани банери и флаш уеб сайтове за по-голяма атрактивност на вашето интернет присъствие.